Tehetségkutatás és -gondozás a Logikusakknál

Írta ekkor 2022-01-03

A Nemzeti Tehetség Program „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” nyertes NTP – KNI – 20- 0080 azonosítóval ellátott pályázati támogatás keretében a Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület által 2020– 2021 között megvalósított programokról.

Pályázati programunk címe:

Az egyesület több éves tehetséggondozó munkájának további folytatása Kalocsán és kistérségében


Program összegzése

A Kalocsán működő Mikkamakka Játéktárban, a tehetséget alkotó háttér képességek, a személyiség fejlesztése, a Közösségi Ház termeiben pedig a tehetség speciális részeinek fejlesztése történt. A Játéktárban interjúk készültek a gyerekek szüleivel. A tehetség szűrése során a szülői interjúk mellett motivációs kérdőív, Raven-teszt, kreativitás feladatlap, Rudolph képek, igényszint teszt, szerepeltek, és ezt követően megkezdődtek a fejlesztő foglalkozások, és játékok. A pszichológia elméleti tudásán alapuló személyiség fejlesztő, és tréning módszerek, valamint az a hatalmas játéktár, és tudás, sakk és logikát fejlesztő tapasztalat, ami az egyesület birtokában van, alkalmazásra került. Az egyéni és társas játékok használatával, játékban képzett pedagógus irányításával nagy ismeretanyag áramlott a gyerekekre, és a fontos tanulási és személyiségbeli kompetenciák fejleszthetőkké váltak. A tárgyi tudás, a figyelem, a koncentráció, a kreativitás, együttműködés, csoportidentitás, felelősség érzete, logika, matematika, helyzetfelismerés, döntés képessége, felelősségek vállalása, játszmák felismerése és mellőzése csapatban, a szembesülés és felvállalás képessége mind tanulhatóvá vált az alkalmazott játékok útján.

Tehetség szűréseA pályázati programba beválogatott gyerekek fele már részt vett tehetségfejlesztő, és sakk, versenysakk rendezvényeken. Az újonnan jelentkezők életkora 5-8 év. Előző programon résztvevőké 9-11 év. Átlagéletkor alacsonyabb összességében az előző évekhez képest. Esetükben játék közben beszélgetés, Raven IQ teszt, Guilford kreativitás kérdőív, és igényszint teszt, valamint arc-teszt, Rudolph képek segített a megismerésben, beválogatásban.

Társas játékok:

A társas játék feloldja a szorongásokat, stresszt. Élményre hangolva, ugyanakkor fejlesztendő képességekre tervezve voltak a játékok összeállítva. A játékos foglalkozásokon a gyerekek játékos élményekkel teli órákat töltöttek el. Az érzések széles skáláján mozogtak játék közben: izgatottság, öröm, szorongás, ijedtség, boldogság, sikeresség, vesztes érzés, kíváncsiság, lehangoltság, sikeresség, önfeledtség. Az együtt játszás örömében a gyerekeknek észrevétlenül gazdagodik a személyiségük, fejlődnek képességeik és érzelmi intelligenciájuk, valamint a probléma megoldó képességük egyaránt.

A társasjátékok, leginkább, amikor 4-en, 6-an együtt játszanak, nagyban fejlesztik a gyerekek érzelmi intelligenciáját. Elsősorban a kudarctűrés, a siker feldolgozása, a vágyteljesítés késleltetése, az egymásra figyelés, együttműködés területeken. Tapasztalat, hogy amelyik gyerek képes elviselni a vereséget és nem a megfutamodást választja- hanem az újra próbálkozást-, az az élet minden területén sikeresebbnek bizonyul. Sikeresebb, mert tanul az ellenfelétől és a saját hibáiból. Erre felhívtuk a szülők figyelmét is.

Programban interaktív bemutató került megvalósításra. Cél a tehetséges gyerekek szüleinek szemléletformálása volt. Elgondolkodtatni őket, a tehetségről való tudásukat gyarapítani, helyzeteket és problémákat tisztázni.   Pszichológus, és tehetségfejlesztő pedagógusok mutattak be eszközöket, játékokat. Kézbe vehették az eszközöket, és tudást kaptak az eszközök rendeltetéséről, működéséről. Bemutatásra kerültek az elért eredmények. Elkészült gyermekrajzok, kreatív munkák, pl. Guilford kérdőívek rajzos megoldásai is láthatókká váltak. Az interaktivitás a közös befogadás folyamata. A közös befogadás során a kialakuló véleményeket, egymás megnyilvánulásai tükrében hozták meg, és beszéltek is róla. Kérdeztek, nézeteket, véleményeket alkottak. Együttes hatások, gondolatok, kommunikációk, és megértések történtek.

Eredményeink:

Javult a tanulók sportolói, iskolai,a hétköznapi életbeli problémamegoldó valamint a digitális kompetenciája. Fejlődött a kommunikációs készség, a megértés, a döntési képesség, a lelki feszültségek tűrésének képessége, kudarcok és sikerek elfogadása, végső soron a sport és szabadidő, az iskolai és családi élet összhangja. Továbbra is hagyományt kívántunk teremteni a tehetséggondozás és a sakk és logikai iránt érdeklődők számára. Ez a kistérségben lakók körében a társadalmi elmaradottság csökkentéséhez is vezethet.

 

Megvalósított pályázati program színhelye:

 

Közösségi Ház Kalocsa Hunyadi János utca 82

Együttműködő  partner szervezetek a pályázat megvalósítása során:

 

Mikkamakka Alapítvány, Kalocsai Sport Egyesület, Kalocsa Város Önkormányzata

A Pályázatot megvalósító szakember:

Herczeg József Csupor Péter

Önkéntes segítői:

 

Dr. Törökné Móczár Györgyi, Molnár Krisztián, Csupor Katalin illetve az Iskolai Közösségi Szolgálatban érintett középiskolai diákok

Olvasói kommentek

Komment írás

Az e-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Required fields are marked *

tizenöt + tizennyolc =


KORONAfm100

itthon vagy...

Most szól
KORONAfm100
Itthon vagy...